News  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:1) News
News  ประชมสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:4)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ มาตรการงดใช้ถุงพลาสติก กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:1)
News  ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม และหอคอยศรีลำดวน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:1)
News  ขอเชิญร่วมออกร้านในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:3)
News  แก้ไขประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูฯแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:35)
News  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:136)
News  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งเวรยาม กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:52)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการสมฤทธิบัตร กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:30)
News  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบัญสั่งจองหนังสืออนุสรณ์พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:17)
News  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:15)
News  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:22)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:21)
News  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:284)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:26)
News  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:29)
News  ยกเลิกประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:57)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:27)
News  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:52)
News  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:26)
News  คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลฯ ที่ไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:30)
News  มาตรการการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:42)
News  แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:30)
News  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:40)
News  รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:46)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>