News  รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:9)
News  ขอเปลี่ยนแปลงประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:21)
News  ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:10)
News  ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:20)
News  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:82)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:18)
News  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:186)
News  เอกสารหลักสูตรโรงเรียนพุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:288)
News  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการการสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:33)
News  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:21)
News  แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:33)
News  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:142)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:27)
News  แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:33)
News  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:72)
News  มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:38)
News  การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:53)
News  ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:27)
News  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:31)
News  กิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:32)
News  การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:56)
News  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 62 (ระยะ 1,2,4 เดือน) กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:42)
News  ผลการเบิกจ่าย เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2) กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:29)
News  ผลการเบิกจ่าย เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1) กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:21)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:29)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>