News  รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:17)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน กรฎาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:29)
News  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:26)
News  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2563 (แก้ไขแนบท้ายประกาศตำแหน่งว่าง) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:514)
News  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:128)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:42)
News  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:46)
News  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:54)
News  ประกาศผลการคัดเลือกฯเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1078)
News  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกฯเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:760)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1144)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:47)
News  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:45)
News  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:93)
News  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:76)
News  ข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:62)
News  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2332)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิคด้วยจิตสำนึ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:91)
News  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:195)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตตวิทยาฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:246)
News  แก้ไขประกาศรับสมัครรสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:370)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:69)
News  แบบรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:53)
News  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:61)
News  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:42)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>