News  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:25)
News  ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 11 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:13)
News  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสานสัมพันธ์วันตรัษจีน ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:3)
News  ขอเชิญครูอาสาสมัครจีนร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:3)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:8)
News  ประชาสัมพันธ์ : โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:33)
News  การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:492)
News  ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:26)
News  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึก กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:29)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:19)
News  เหรียญ "พระพุทธโสธร" หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้า" รา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:24)
News  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:28)
News  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:28)
News  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งเวรยาม กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:41)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน พย.62 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:26)
News  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งเวรยาม กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:35)
News  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:123)
News  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:107)
News  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:34)
News  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:20)
News  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:20)
News  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:19)
News  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:17)
News  ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:16)
News  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:17)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>