News  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:9)
News  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (อ่าน:11)
News  เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:8)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:94)
News  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน (อ่าน:106)
News  ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:32)
News  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:36)
News  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ฯ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:59)
News  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:37)
News  ประกาศประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:28)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:34)
News  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:22)
News  การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:26)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:22)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอการปฏิบัติที่ดี(Best Practice) เรื่องการแปรงฟัน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:24)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอการปฏิบัติที่ดี(Best Practice) กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:25)
News  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาฯ กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:26)
News  ประกาศ สพป.มค.1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวด.. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:33)
News  ประกาศ สพป.มค.1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธี... กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:30)
News  ประกาศ สพป.มค.1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นัก.. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:26)
News  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองจิก ... กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:124)
News  รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:37)
News  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:119)
News  โครงการ MIC TEACHER 2019 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:37)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:52)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>